Ime in znak blagovne znamke izberite skrbno in preudarno

Za vse ljubitelje čajev

Ime in znak blagovne znamke izberite skrbno in preudarno

6 februarja, 2021 Splošno 0
blagovne znamke

Verjetno se sprašujete, zakaj je blagovna znamka tako zelo pomembna, saj gre le za kombinacijo različnih elementov, znakov, besed, slik in še mnogo drugega. A temu to ravno ni tako. Znak podjetja sam po sebi še ne pomeni blagovno znamko, saj jo je potrebno prej še registrirati. Ker se bodo z blagovno znamko identificirali tudi potrošniki, je pomembno, da ime in znak blagovne znamke izberemo premišljeno.

Blagovna znamka na nek način zaščiti tudi podjetje, njegove izdelke in storitve. Zato je za njegovo dolgoročno poslovanje zaščita blagovne znamke nujno potrebna. Ljudje so že od nekdaj označevali svoje proizvode in nič ni drugače tudi danes. S tem si podjetja pridobijo ugled, prepoznavnost in konkurenčnost na trgu. Zato se je potrebno prijave blagovne znamke lotiti skrbno, še bolje pa je, da nam pri tem pomaga patentni zastopnik. Ta ima ogromno znanja in izkušenj, da celoten postopek poteka brez napak.

Za vsak patent je potrebna patentna prijava na uradu za intelektualno lastnino

Da lahko o nekem izumu govorimo kot patentu, mora ta zadovoljiti nekaterim zelo strogim pogojem. Pomembno je, da je izum popolnoma nov in še ni bil razkrit, da je na dovolj visoki izumiteljski ravni in je industrijsko uporabljiv. To pomeni, da ga je mogoče fizično ponovno izdelati in uporabiti v namene različnih vej gospodarstva. Če želimo, da naš izum pridobi naziv patent, potem je potrebna patentna prijava, ki jo vložimo na uradu za intelektualno lastnini.

Celoten postopek patentne prijave je zelo dolgotrajen in zapleten. Ga pa lahko bistveno skrajšate, če se držite strogih pravil in že takoj oddate pravilno izpolnjeno zahtevo. Prijavi je potrebno priložiti tudi ogromno dokumentacije, ki se nanaša na izum, opis izuma, podatke o izumitelju, skice in še marsikaj drugega. Ko se patentna prijava oddaja, sledi preverjanje dokumentacije in, če je ta popolna, sledi objava patenta.