Košnja ob cestah in železnicah

Za vse ljubitelje čajev

Košnja ob cestah in železnicah

26 julija, 2019 Splošno 0
Izpit za motor

Obcestni predeli in široka področja ob železnicah se morajo redno čistiti oziroma kositi, da se lahko zagotovi primerne servisne poti in večjo varnost v primeru nenadnih zaustavitev vozil ali nesreč. Kljub temu pa je na teh področjih marsikdaj teren zelo grob, neraven in kamnit. Tudi sicer taki deli pokrajine niso primarno namenjeni ne estetski vrednosti, ne pridelavi rastlin za hrano. Včasih so se za kemično čiščenje teh predelov na veliko uporabljali totalni herbicidi z glifosatom, danes pa ga postopno prepovedujejo in se uporablja le še izjemoma. Ker je edini način za uničenje plevelov mehanska košnja, se pri košnji teh predelov ni potrebno ukvarjati še z estetiko, ampak le s funkcionalnostjo. Odkose se največkrat pusti na licu mesta, da morda vsaj za kak teden odložijo ponoven zagon plevelov na tem področju.

Tovrstna košnja je zelo mukotrpno delo, zato je treba veliko pozornost posvetiti opremi. Nahrbtne kosilnice so standardna vrsta nitkarskih kosilnic, ki zaradi nahrbtnika z motorjem in pogonskim sklopom omogoča precej udobno košnjo. Tudi Husqvarna kosilnice imajo v svojem programu take nahrbtne kosilnice, saj se jih precej uporablja čez celotno rastno sezono, trend pa se obrača v smer še povečanih potreb po košnji obcestnih predelov, saj je cest in železnic čedalje več, herbicidov pa se ne bo več smelo uporabljati. 

Poleg obcestnih predelov in predelov ob železnicah se nahrbtne kosilnice veliko uporabljajo tudi za košnjo gostih sestojev invazivnih rastlin, predvsem japonskega dresnika, zlate rozge in ambrozije. Oprema koscev mora biti, sploh v primeru košnje ambrozije, poleg Husqvarna kosilnice tudi zaščitna oprema. Ambrozija je zelo alergogena in njen cvetni prah ter leteči rastlinski delci lahko povzročijo alergijsko reakcijo tudi pri sicer neobčutljivih ljudeh. Zato je zelo priporočljiva zaščitna oprema Husqvarna, kosilnice nahrbtnega tipa s ščitniki za delce in visoki škornji, ki preprečujejo stik kože z alergenimi rastlinami.