Patenti in blagovne znamke

Za vse ljubitelje čajev

Patenti in blagovne znamke

26 julija, 2018 Splošno 0
patentna prijava

Patent pomeni pravico, ki je dana prijavitelju za nek izum z določenega področja tehnike. Iti mora za izum, ki je nov in dosega dovolj visok izumiteljski nivo, torej ne izvira iz stanja tehnike ter se ga da fizično izdelati. Namenjen je zaščiti izuma.

Patentna prijava

Patentna prijava je zahteven pravni postopek, vezan na stroge roke. Potrebno je imeti posebna strokovna znanja. Posledice, ki jih lahko prinese neustrezno sestavljena patentna prijava brez ustreznega znanja, so lahko precej škodljive. Zato je priporočljivo, da prijavo opravi strokovnjak, ki razpolaga z ustreznim znanjem s področja tehnike, na katero se predmet izuma nanaša, kot tudi z znanjem s področja zaščite industrijske lastnine, ki jih ima le patentni zastopnik. Patentni bo patentno prijavo znal najboljše izpeljati do konca.

Kršitev blagovne znamke

Blagovna znamka je prav tako kot patent, pravica industrijske lastnine. Ima veliko vlogo pri prepoznavnosti podjetja. Zato vsako uspešno podjetje da veliko na svojo blagovno znamko. Da bo podjetje svojo blagovno znamko lahko mirno uporabljalo, jo je potrebno ustrezno zaščititi z registracijo blagovne znamke. Tako bodo v primeru kršitve blagovne znamke izpeljani ustrezni ukrepi.

Za kršitev blagovne znamke gre, ko je nek simbol blagovne znamke uporabljen ne da bi s tem soglašal lastnik pravice, ki izvira iz registracije blagovne znamke. Kršitev blagovne znamke je sleherni neupravičen poseg v pravice, ki izvirajo iz registrirane blagovne znamke.

Prijavitelju kršitve blagovne znamke so v primeru kršitve blagovne znamke na razpolago civilnopravni ukrepi. S tožbo zaradi kršitve pravic, je moč vložiti več različnih tožbenih zahtevkov, med katerimi so prepoved kršitve, odstranitev predmetov kršitve iz gospodarstva, uničenje predmetov kršitve, povrnitev škode itd. Izbira je velika, zato bodo kršitve ustrezno odpravljene.

Zlorabe patentov in blagovnih znamk danes niso več nič neobičajnega, zato vsi dobri patenti in blagovne znamke potrebujejo kvalitetno zaščito in ustrezne ukrepe v primeru, da pride do kršitev.