Prestrukturiranje je rešitev pred stečajem ali prisilno poravnavo

Za vse ljubitelje čajev

Prestrukturiranje je rešitev pred stečajem ali prisilno poravnavo

25 marca, 2020 Splošno 0
Prestrukturiranje

Kadar podjetje uspešno posluje, se običajno ne sprašujemo zakaj je temu tako. Ko pa je situacija nekoliko obrnjena, je v interesu vseh, da se poiščejo razlogi za neuspešno poslovanje, sicer to lahko pripelje celo do stečaja ali prisilne poravnave podjetja. To so skrajne situacije v podjetju, ko je kriza poslovanja že tako daleč, da je postala nenadzorovana. Najboljša rešitev je v tem primeru prestrukturiranje podjetja, ki mora biti še pravočasno izpeljana, saj se le tako lahko izognemo najhujšim posledicam.

Ker je prestrukturiranje za vsako podjetje izjemno pomembno, je ključnega pomena to, da je premišljeno i strokovno izpeljano. Najprej je seveda potreba natančna analiza obstoječega stanja z analizo možnosti dolgoročnega preživetja podjetja. Temu primerno je potrebno racionalizirati stroške poslovanja, ponovno določiti poslovne funkcije, odprodati poslovno nepotrebna sredstva in po potrebi tudi vsebinsko prestrukturirati podjetje. Na koncu sledi še reinžiniring in reorganizacija poslovnih procesov.

Vrednotenje podjetja je ključno za uspešnost transakcije

Za vrednotenje podjetja oziroma oceno tržne vrednosti podjetja se običajno odločimo v situacijah, ko je govora o nakupu ali prodaji podjetja, prevzemu podjetja sli njegovemu stečaju. Na podlagi vpogleda v javno objavljene bilance si lahko v grobem sestavimo prvo sliko o vrednosti podjetja, ki ji pravimo knjigovodska vrednost. Ta predstavlja razliko med celotnimi sredstvi podjetja in celotnimi obveznostmi podjetja.

Ko pa gre za vrednotenje podjetja v praksi, se uporabljajo različni modeli vrednotenja, katerih rezultat je strokovna in neodvisna ocena vrednosti podjetja. Kakšna je vrednost podjetja, je ključnega pomena, kadar se odločamo za njegov nakup ali prodajo in je od je odvisna tudi uspešnost transakcije. Proces vrednotenja podjetja je izjemno zahteven, zato je pomembno, da za to poiščete strokovno usposobljenega ocenjevalca z dolgoletnimi izkušnjami in referencami na tem področju. Njegova naloga je, da že pred vrednotenjem natančno spozna podjetje, njegovo poslovanje, gospodarske razmere in konkurenčno okolje.