Previdno pri prečkanju državne meje

Za vse ljubitelje čajev

Previdno pri prečkanju državne meje

oktober 4, 2018 Logistika 0

Čeprav so dandanes mnoge meje že povsem odprte in jih lahko prečkamo brez kakršnihkoli skrbi, se moramo v določenih okoliščinah še vedno zelo dobro pripraviti. To velja še posebej za tovorni promet, pri katerem je zahtevano carinjenje robe – v tem primeru lahko pride do znatnih stroškov in tudi zapletov na meji, zato je smiselno že vnaprej ugotoviti, kaj se pri prečkanju meje zahteva in koliko bo postopek stal.

Na carinjenje robe in s tem povezane stroške vplivajo razni trgovinski sporazumi, veliko pa je odvisno tudi od vrste in vrednosti blaga. Znotraj meja evropske gospodarske skupnosti je tovorjenje blaga preko državnih mej zelo poenostavljeno in tudi poceni, prav tako so do uvoznikov in izvoznikov prijazni nekateri drugi trgovinski sporazumi. Če pa teh ni, bo morda carinjenje robe precej zahtevnejše in dražje – to velja predvsem za uvoz blaga iz tretjih držav, torej iz tistih, s katerimi ciljna država nima relevantnih trgovinskih sporazumov. V tem primeru lahko pričakujemo dodatne postopke in stroške pri uvozu, morda pa se bo treba pozanimati tudi o tem, katere obveznosti se zahtevajo v ciljni državi in katere že takoj pri vstopu v lokalno gospodarsko skupnost.

Večinoma lahko na meji pričakujemo dve vrsti stroškov – DDV in carinske pristojbine. Carinjenje robe se striktno nanaša le na carinski postopek, vendar izraz pogosto uporabljamo za splošni opis postopkov in stroškov pri prečkanju državnih meja. Prav zato lahko tudi rečemo, da se je možno carinjenju izogniti oziroma stroške znižati – tako carinske pristojbine kot DDV namreč lahko z nekaterimi postopki znižamo ali odpravimo, je pa to odvisno od situacije. Vsekakor pa velja, da je vredno nekaj pozornosti nameniti že načrtovanju tovorjenja čez mejo, saj se je treba pripraviti vnaprej. Le tako pripravljen transport bo učinkovit in cenovno ugoden, začetna investicija časa, denarja in truda pa je vsekakor upravičena.