Razlika med velikim in majhnim podjetjem

Za vse ljubitelje čajev

Razlika med velikim in majhnim podjetjem

14 maja, 2018 Splošno 0
Projektno vodenje

Glede na velikost podjetja se poslovanje močno razlikuje, je pa to težko povsem natančno opredeliti. Kaj sploh je veliko in kaj majhno podjetje? Nenazadnje lahko tudi podjetja, ki imajo veliko število zaposlenih, delajo le na enem projektu ali pa se stalno ukvarjajo s proizvodnjo zgolj enega izdelka in imajo tako povsem enostaven proizvodni proces, na drugi strani pa se morda manjša podjetja lotevajo zelo raznolikih opravil in je njihovo poslovanje nadvse kompleksno. Pogosto je razlika prav v tem, kako dobro podjetje uredi svoj poslovni proces.

Projektno vodenje

Za uspešno poslovanje poskrbi projektno vodenje, brez katerega majhno podjetje nikoli ne bo preraslo v veliko. Naj so delavci še tako delavni, vodstvo pa učinkovito, treba bo poskrbeti še za ustrezno projektno vodenje, ki omogoča preskok na višji nivo. Na ta način namreč izboljšamo nadzor nad poslovanjem, izboljšamo tudi rezultate, predvsem pa lahko prevzamemo več projektov ali na kak drug način razširimo svoje poslovanje. Manjša podjetja, ki se za projektno vodenje ne zanimajo preveč, bodo večino svojega truda vložila v delo, a bodo na tem področju stagnirala.

Upravljanje odnosov s strankami

Še ena razlika med velikim in majhnim podjetjem je morda upravljanje odnosov s strankami. Spet je odvisno od dejanskih okoliščin, kako se bodo na tem področju izkazala velika in kako majhna podjetja. A če primerjamo podjetja iz iste panoge, bodo verjetno uspešnejša večja podjetja. Ta prepustijo upravljanje odnosov s strankami strokovnjakom ali pa se poslužijo naprednega računalniškega sistema, ki omogoča učinkovito delovanje na tem področju. Manjša podjetja pa se tudi strankam še vedno posvečajo ročno, pogosto sploh nimajo kadra, ki bi bil namenjen posebej strankam. Posledica je spet ta, da se večina truda vlaga zgolj v delo, medtem ko se upravljanje odnosov s strankami nekoliko zanemarja. V večjih podjetjih je prav delo s strankami pomemben del razloga za uspeh.