Registracija blagovne znamke v Sloveniji

Za vse ljubitelje čajev

Registracija blagovne znamke v Sloveniji

30 oktobra, 2019 Splošno 0
Registracija blagovne znamke v Sloveniji

Čeprav je področje intelektualne lastnine pri nas dokaj dobro urejeno, se je treba še vedno prebiti skozi nekatere postopke, če želimo koristiti zaščito, ki jo ponujajo blagovne znamke in patenti. Vse to urejamo na Uradu RS za intelektualno lastnino, kamor se bomo najprej podali s prijavo oziroma zahtevo za registracijo znamke, na istem mestu pa opravljamo tudi druge postopke, povezane z intelektualno lastnino.

Sama registracija blagovne znamke v Sloveniji ni posebej zahteven postopek, pa tudi visokih stroškov ne gre pričakovati:

  • Prvi korak je oddaja prijave, pri kateri je treba že navesti značilnosti znamke in področja zaščite. Znamko uvrstimo v določene kategorije, določi se tudi geografsko področje zaščite. Že ob oddaji prijave je potrebno tudi plačilo pristojbine.
  • Urad za intelektualno lastnino v drugem koraku preveri formalno ustreznost prijave, tako da je pomembno, da ob oddaji dobro preverimo vse podatke in zadostimo vsem zahtevam.
  • Tretji korak vključuje vsebinsko preverjanje prijave, pri čemer se ugotavljajo različni razlogi za zavrnitev prijave. Ugotavlja se predvsem to, ali je znak sploh možno registrirati kot znamko. 
  • Če ni težav, se registracija blagovne znamke v Sloveniji zaključi s pozivom k plačilu pristojbine za registracijo za 10 let, nakar se znamka dokončno registrira.

Pravice intelektualne lastnine

Imetniki tovrstne zaščite se lahko sklicujejo na različne pravice, še posebej če ugotovijo kršitev patenta oziroma znamke. Kršitev patenta ali znamke je treba sicer najprej prepoznati in prijaviti, nato pa na podlagi ustrezne dokumentacije lahko uveljavljamo svoje pravice. Na voljo je več ukrepov, najpogosteje zahtevamo prenehanje kršitev ter povračilo škode, lahko pa dosežemo tudi druge učinke. Vsekakor pa bomo kršitev patenta ali znamke lahko ugodno razrešili le v primeru, da imamo ustrezno pravno podlago, ki jo daje prav registracija znamke oziroma prijava patenta. Pomembno je torej, da prijavo opravimo čim prej.