Ukrepi v primeru prezadolženosti ali insolventnosti

Za vse ljubitelje čajev

Ukrepi v primeru prezadolženosti ali insolventnosti

15 junija, 2018 Splošno 0
Prisilna poravnava podjetja

Ko se podjetje znajde v škripcih, je pogosto že prepozno za tiste ukrepe, ki bi težave rešili brez posebnih komplikacij in brez omembe vredne škode. Še vedno pa imamo večinoma vsaj dve možnosti – ena je prisilna poravnava podjetja, druga pa stečaj.

Do takšnih opcij pridemo v primeru, da se podjetje sooča s prezadolženostjo oziroma insolventnostjo. V praksi je torej več možnih vzrokov in razlogov za to, da moramo izbirati med prisilno poravnavo ali stečajem podjetja, saj imata tako prezadolženost kot insolventnost lahko zelo različne vzroke. V končni fazi pa gre vedno za pomanjkanje likvidnih sredstev, kar je težko na hitro popraviti. Omogoča pa prisilna poravnava podjetja drugačno rešitev, ki še ohranja možnost za uspešno poslovanje podjetja v prihodnje, če se le lotimo reševanja težav na pravi način – s pomočjo strokovnjakov, ki bodo poskrbeli za učinkovito reorganizacijo podjetja.

Optimizacija poslovnih procesov

Za uspešen izhod iz težav bo treba optimizirati, morda kar dodobra prilagoditi nekatere poslovne procese. Seveda je vse odvisno od konkretne situacije, v kateri se podjetje znajde – vsak primer je po svoje edinstven in kompleksen, zato tudi optimizacija poslovnih procesov vključuje različne dejanske ukrepe.

Morda je vzrok za težave v dejavnikih, na katere sploh nimamo vpliva, ali pa je insolventnost posledica slabih poslovnih odločitev. V obeh primerih je optimizacija poslovnih procesov nujna in lahko tudi zelo učinkovita rešitev, a bo potekala zelo različno. Gotovo pa se je pametno tem opravkom posvetiti z vso pozornostjo, tudi dela ne bo manjkalo – če želimo poslovne procese optimizirati, bo treba poslovanje podjetja najprej analizirati, odkriti pomanjkljivosti, ugotoviti potencial in zastaviti konkretne cilje. Le tako bo prisilna poravnava podjetja na ta način uspešna.

Če se dela ne lotimo skrbno ali pa opravila zaupamo neustreznemu izvajalcu, lahko prisilna poravnava podjetja povzroči več škode kot koristi. Tudi optimizacija poslovnih procesov v takšnem primeru ne bo veliko pomagala.