Vozniški izpit, teoretični in praktični preizkus znanja

Za vse ljubitelje čajev

Vozniški izpit, teoretični in praktični preizkus znanja

1 decembra, 2018 Splošno 0
vozniški izpit

Vozniški izpit je teoretični in praktični preizkus usposobljenosti kandidata za voznika motornega vozila. Imetniku vozniški izpit dokazuje pravico do vožnje določene kategorije v cestnem prometu. Pogoji za pridobitev so stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji več kot šest mesecev, duševna in telesna sposobnost vožnje motornega vozila, dopolnjena predpisana starost, vozniško dovoljenje ni bilo odvzeto ali začasno odvzeto, ni bila izrečena kazen ali varstven ukrep prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorij, ni bila izrečena prepoved izdaje vozniškega dovoljenja v zvezi z ukrepom odvzema vozniškega dovoljena ter poravnava vseh stroškov v zvezi z izdajo vozniškega dovoljenja.

Korak za korakom do vozniškega izpita

Duševna in telesna sposobnost vožnje motornega vozila se izkaže z pridobljenim zdravniškim spričevalom. Pridobi se ga na podlagi opravljenega zdravniškega pregleda pri zdravniku specialistu medicine dela. Zdravnika specialista dela izbere kandidat samostojno. Pridobljeno zdravniško spričevalo je prvi korak, s katerim se pridobi vozniški izpit. Sledi tečaj in izpit iz prve pomoči. To je drugi korak, s katerim se pridobi vozniški izpit. Tečaj prve pomoči ni potrebno opravljati kandidatom s končano srednjo ali višjo medicinsko šolo, zdravnikom in zobozdravnikom, študentom medicine in stomatologije ter bolničarjem in vojakom z opravljenim tečajem. Prav tako tečaj prve pomoči ni potreben kandidatom, ki se usposabljajo za vozniški izpit kategorij AM in F. Naslednji korak je tečaj cestno prometnih predpisov. Na njem se kandidat za vozniški izpit seznani s prometnimi pravili, osnovami prometne etike. Teoretični del kandidat opravi pred komisijo pristojnega izpitnega centra, preverjanje znanja je računalniško. Potrdilo o opravljenem teoretičnem delu izpita velja tri leta. Praktični del kandidat za vozniški izpit opravlja v spremstvu inštruktorja. Izbere ga samostojno, program usposabljanja predvideva dvajset učnih ur ter šestnajst učnih ur za kategorije BE, CE in F. Končno oceno usposobljenosti za vozniški izpit poda izpitna vožnja, opravlja se jo lahko v izbranem Izpitnem centru v Republiki Sloveniji.